fbpx

תקנון רכישה באתר

 • תקנון השימוש באתר הנ"ל נכתב בלשון נקבה אך האמור בו מתייחס לנשים וגברים כאחד.

  Talking Art הינו אתר המציע סיורי אמנות ברחבי הארץ ובחו"ל. השירותים ניתנים על ידי מנהלי האתר ועל ידי צוות מדריכים מיומן מטעמו.

  כללי

  השימוש באתר כפוף לתנאים המפורטים בתקנון שלהלן.

  יש לקרוא את התקנון טרם הרכישה. רכישת כרטיסים וסימון אישור תנאי השימוש מהווה הסכמה לכול הכתוב בתקנון זה.

  הרשמתו של המטייל לסיור האמנות, תשלום דמי ההרשמה או עצם השתתפותו של המטייל בסיור האמנות או בחלק ממנו, מבטאים את הסכמתו המלאה והמפורשת של המטייל לכל התנאים המפורטים בהמשך עמוד זה ובתכנית הסיור, כפוף לעדכונים ושינויים שיימסרו עד למועד היציאה.

  אחריות המוצר

  Talking Art ו/או מי מטעמה לא יהיו אחראים לנזק ישיר ו/או עקיף שיגרם כתוצאה משימוש בשירות ו/או שימוש במוצר שנרכש באתר, והאמור בו או מוצג בו, אינו מהווה חוות דעת מקצועית. כל מידע שיימסר או כל תוכן שיופיע בכל אחד מן הפורומים, אינו מהווה ייעוץ מקצועי, המלצה או חוות דעת כזו או אחרת. כלומר, האחריות על השימוש במידע שיימצא באתר או בסיורים הוא על המשתמש בלבד.

 • שימו לב: עלות הסיורים באירופה אינה כוללת ביטוח מכל סוג, מומלץ לרכוש ביטוח רפואי לנסיעות לחו״ל באופן עצמאי.
   

  תנאי רכישה באתר

  רכישת כרטיסים באתר מתאפשרת לבני 18 ומעלה ובעלי כרטיס אשראי בתוקף.

  רכישות באתר נעשות על ידי פלטפורמת סליקה חיצונית וכפופות לתנאים ולמדיניות האבטחה שלה. אין לTalking Art או למי מטעמו אחריות באופן כלשהו לטיבם או לשיבושים\שינויים שיחולו בהם.

  מדיניות ביטולים

  ביטול עסקה בהתאם לתקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה), התשע"א-2010 וחוק הגנת הצרכן, התשמ"א-1981

  ביטול עסקה ניתן לבצע באמצעות הודעה בכתב לדוא"ל infotalkingart@gmail.com, יש לציין את מספר ההזמנה ואת כמות הכרטיסים/המוצר שברצונך לבטל.

  ביטול עסקה אפשרי בתוך 14 ימים ממועד ביצוע העסקה, ובתנאי שהביטול ייעשה עד לא יאוחר מ – 3 ימי עסקים לפני מועד האירוע, שבגינו התבצעה העסקה.

  למען הסר ספק, לא ניתן לבטל כרטיסים שנקנו 3 ימי עסקים או פחות לפני אירוע ולא ניתן לקבל בגינם החזר כספי.

  במקרה של ביטול ההשתתפות בסיור תוך פחות מ-3 ימי עסקים לפני מועד הסיור יחויב סכום התשלום ללא אפשרות להחזר.

  הרשמה לאירועים שנתיים / נופשונים / סיורי אמנות בחו"ל כפופים לתקנון הרשמה נפרד.

  זיכויים עבור עסקאות שבוטלו יופיעו בדו"ח האשראי של החודש העוקב. בהתאם לתקנון של חברות האשראי

  במקרה שיבוטל הסיור מטעם Talking Art יוחזר התשלום במלואו.

  אספקת המוצר

  לאחר רכישת הכרטיסים באתר יישלח מייל ובו אישור על הרכישה וחשבונית.

  מייל זה מהווה אישור להשתתפות בסיור וניתן לראות בו ככרטיס לסיור.

  לקראת מועד הסיור יישלח מייל נוסף ובו פרטי הסיור כולל נקודת המפגש.

  יש להקפיד למלא את פרטי הקשר המדוייקים.

כתובתנו: קיש 6 תל אביב 6731038

דילוג לתוכן