fbpx

ברלין מהווה מעין מפה שאינה רק גאוגרפית אלא גם היסטורית וכרונולגית. הישן והחדש נמזגים זה בזה בכל קרן רחוב, מבנים מתקופת הקיסרים האחרונה (מאה ה-19), חצרות פנימיות שאפיינו את משכנות היהודים, עקבות החלוקה למזרח ומערב, אנדרטאות ומונומנטים וכל זאת לצד בנייה חדישה ומודרנית.
גם ההיסטוריה האמנותית שזורה בנרטיבים הכרונולוגיים, ואף מהווה מניע משמעותי בהתפתחות של ברלין; בעיקר החל משנות ה-1990 אז הגיעו אמנים צעירים והפיחו חיים חדשים בתרבות הפצועה של העיר.

בסיור שלנו נשזור את הישן והחדש יחד. סיפורים מתוך עברה המרתק של העיר, מבט על אדריכלות מתקופות שונות, שיטוט בפינות נסתרות מן העין, אמנות רחוב עכשווית ומוקדמת וכמובן ביקור בכמה מהגלריות הטובות באירופה הממוקמות באזורים המתחדשים של העיר.

סיורים נוספים בברלין
אמנות רחוב ומחאה חברתית

הזמנת סיור: "מישן לחדש" סיור גלריות ותרבות אורבאנית

דילוג לתוכן